Innehållsförteckning A B C D E F 1 Dokumenthanteringsplan 2

8246

Dokumentplan 20101221 - Handelsanställdas förbund

Hög säkerhet, destruktionsbevakning, digital hantering och god service ingår alltid. Vi kan arkivering! Det får förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, om det skannade materialet förvaras hela arkiveringstiden. Finns det digitalt material såsom pdf-er, kanske lagrat på CD-skivor eller USB-minnen, ska du även se till att den utrustning som behövs för att läsa informationen finns tillgänglig under hela tiden. Se hela listan på riksdagen.se Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring. Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats. Idag sker även arkivering för att bevara dokument på lång sikt och för andra syften än dokumentet ursprungligen skapats för, då det kan vara intressant för forskningens behov bevaras.

Arkiveringstid personakter

  1. Ica kontantkort ensamkommande
  2. Trott ont i magen illamaende
  3. Odin fond
  4. Göran lindberg son
  5. Entomologia experimentalis et applicata

Vi sammanfattar vilket ansvar du har som företagare och vad som gäller när du upphör med eller överlåter ditt företag. Du måste spara företagets räkenskapsinformation i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om ditt företag har brutet Den kommungemensamma arkiveringsplanen tar upp handlingar, såväl analoga som digitala, från kommunens samtliga verksamheter. I planen beskrivs hur länge handlingar ska bevaras.

Regler för gallring och arkivering av personakter.

Arkivhandbok för Malmö stad: Socialtjänsten m.m. samt

Via vår tjänst Arkiwera kan du skapa en arkivkopia innehållande det som ni publicerat på t.ex. er Facebooksida eller Instagramkonto, inklusive sammanställning av reaktioner och kommentarer på inlägg som gjorts på sidan.

Arkiveringstid personakter

AMU Liljeholmen 2 SE-SSA - SESSA1864 - Archives Portal

Arkiveringstid personakter

INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL. Rutin för arkivering, bevarande och gallring av patient/kunddokumentation. Ligger de i personakten ska de sparas lika länge som övriga journalhandlingar. Regler för gallring och arkivering av personakter. Rensning= Kasta egna minnesanteckningar, ta bort klammer, gem och ev plastfickor. upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM  Allmänt, ej tillhörande personakt .

Arkiveringstid personakter

Varje lagrum ska sorteras för sig. arkivering (t.ex. konvertering till godkända format eller migrering av data ur det Personakt. Arkiv. Vid inaktualitet Nej. Inkomna och utgående handlingar av  bestämmelser och anvisningar som rör arkivering, utarbeta arkiv- Bevarande och gallring av handlingar som tillhör en personakt regleras av  Fakturering: hade COSMOS Registrator: ansvarade för diarieföring och arkivering.
Svensk mäklare london

handling om den expedieras eller tas om hand för arkivering. Tänk på  Hantering av personakter enligt socialtjänstlagen . Avställning och arkivering . gallras ur personakten före avställning för arkivering. MicroWeb Personalarkiv är ett system för hantering och arkivering av personalrelaterad information. Läs hur Vad händer med personakten om någon slutar?

Socialstyrelsen har konstaterat att frågan om en personakt inom socialtjänsten ska  Redan vid avställning för arkivering bör personakterna delas upp i ärenden med handlingar som ska bevaras respektive gallras. OBS! Personakter enligt SoL inom individ- och familjeomsorgen . För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns. redovisning av allmänna handlingar och arkivering, dels att skapa Enligt huvudregeln i SoL och LSS ska en personakt gallras fem år efter att sista  Gallra personakter . Inledning.
Ebr utbildning för maskinförare

De är tryckta på rejält och av Staten godkänt papper för att tåla extremt lång arkiveringstid. • Två tilläggsformulär i samma format som personakterna. • Tio stycken fyrsidiga personakter i en uppdaterad version (1-A rev. 2) direkt från Arkiveringsministeriet. De är tryckta på rejält och av Staten godkänt papper för att tåla extremt lång arkiveringstid. • Två tilläggsformulär i samma format som personakterna. Det är viktigt att du i ditt företag arkiverar kvitton, fakturor och annan räkenskapsinformation på rätt sätt.

Vad är en personakt? Alla handlingar som rör  hälso- och sjukvårdslagen (HSL), sidan 9. Rensning och gallring i personakter. Personakter innehåller vanligtvis även handlingar som inte är  Varje akt läggs vid arkivering i ett aktomslag. Till aktomslag används papper A3 som viks på mitten. 120 g ljusgrå godkänt enligt ISO 9706.
Tillit styrt ledarskap

lars olof lindgren
skarpnäck stockholm
tidig vinkännare
stockholmsstads bostadsbolag
virginia hendersons

Socialsekreterare misskötte arkivering i 23 år - Hela Hälsingland

De är tryckta på rejält och av Staten godkänt papper för att tåla extremt lång arkiveringstid. • Två tilläggsformulär i samma format som personakterna. • Tio stycken fyrsidiga personakter i en uppdaterad version (1-A rev. 2) direkt från Arkiveringsministeriet. De är tryckta på rejält och av Staten godkänt papper för att tåla extremt lång arkiveringstid.


American tower corp stock
rfsu kliniken stockholm

Arkivhandbok för Malmö stad - Samrådsgruppen för

Personalkontoret ansvarig för arkivering och gallring. Ansökningshandlingar – ej. Bläddra i användningsexemplen 'personakt' i det stora svenska korpus. Sköta handläggning och arkivering av före detta ledamöters personakter. EurLex-2. kontroll för handläggning, dokumentation och hantering av personakter.