Blad1 A B 1 Huvudämne Kod 2 Accounting ACU 3

2320

Kurser på IEI/Courses from IEI

Företagsekonomi, inriktning IT-ekonomi 340a 340f Systemekonomi 340a 340f Gymnasieskolans handels- och administrationsprogram, samtliga inriktningar 340b 340g Handel och administration 340b 340g Handel och kontor 340b 340g Affärsmannaskap 340x 340x Affärsutveckling 340x 340x Entreprenörsutbildning 340x 340x Företagande 340x 340x Företagsekonomi specialisering 100 psociala normer? hållbart företagande Gymnasiearbete EK 100 p Individuella val 200 p t.ex. Eng 7 Med reservation för eventuella ändringar. Anna Whitlocks gymnasium Ekonomiprogrammet Inriktning Ekonomi Är du intresserad av företagens roll och ansvar i en globaliserad värld?

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi

  1. Ormat jobs
  2. Ca svets umeå

säga ”meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv”, antyder interkulturellt växelverkan, samröre och kommunikation mellan personer med olika kulturella, det vill säga olika meningsskapande, bakgrunder (Lahdenperä, 2004, s. 21). Interkulturalitet är ett begrepp som antyder en process, ett gränsöverskridande, Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Företagsekonomi A: Klassrum: Huddinge: Företagsekonomi B: Klassrum: Huddinge: Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Magisterprogram i företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Management med IT: Klassrum: Huddinge: Masterprogram i företagsekonomi: Klassrum: Huddinge Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser. Företagsekonomi kombineras ofta med andra huvudområden som teknik, beteendevetenskap eller juridik och utgör då ett värdefullt kompletterande ämne. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer.

säga ”meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv”, antyder interkulturellt växelverkan, samröre och kommunikation mellan personer med olika kulturella, det vill säga olika meningsskapande, bakgrunder (Lahdenperä, 2004, s. 21). Interkulturalitet är ett begrepp som antyder en process, ett gränsöverskridande, Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Företagsekonomi A: Klassrum: Huddinge: Företagsekonomi B: Klassrum: Huddinge: Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Magisterprogram i företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Management med IT: Klassrum: Huddinge: Masterprogram i företagsekonomi: Klassrum: Huddinge Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen.

Sida 2 - Utbildningar inom Ekonomi - Blocket Utbildning

935 Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi. 196.

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi 180.0hp

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi

Forskarassistent. Läs mer Nov 25 Doktorand i företagsekonomi , inriktning strategi. Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Magisteruppsats 10 Höstterminen 2005 Interkulturell affärskommunikation Förhandlingar mellan​. Långsiktig/kortsiktig inriktning Enligt Hofstede värderar kulturer med kortsiktig​  International Business Strategy bygger på kurser i företagsekonomi med av företag som jobbar business-to-business – såväl traditionella industriföretag som mer kunskaper inom interkulturell kommunikation och akademiskt skrivande för att inriktning International Business Strategy, Huvudområde: Företagsekonomi​  16 maj 2012 — Av 22 magisterutbildningar i företagsekonomi i landet, får tre det högsta omdömet​. våra företagsekonomiska program och kurser här på Södertörns högskola. Exempel på inriktning är internationell ekonom, logistik, Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil.

Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi

Pluggar interkulturellt företagande med inriktning företagsekonomi. Talar tre språk, svenska,spanska och engelska. Aktivitet  7 sep. 2016 — som nu startar den nya utbildningen Interkulturellt företagande.
Deduction översätt

Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen. säga ”meningssystem vilka ger ordning och inriktning i människans liv”, antyder interkulturellt växelverkan, samröre och kommunikation mellan personer med olika kulturella, det vill säga olika meningsskapande, bakgrunder (Lahdenperä, 2004, s. 21). Interkulturalitet är ett begrepp som antyder en process, ett gränsöverskridande, Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Företagsekonomi A: Klassrum: Huddinge: Företagsekonomi B: Klassrum: Huddinge: Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Magisterprogram i företagsekonomi: Klassrum: Huddinge: Management med IT: Klassrum: Huddinge: Masterprogram i företagsekonomi: Klassrum: Huddinge Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen. Ämnet kan även läsas som fristående kurser.

16 apr 2020 168, Göteborgs universitet, GU -14398, Kulturvård med inriktning mot SH - 41867, Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi, 6  Ett index med alla program, kurser och ämnen i bokstavsordning hittar du längst bak i katalogen. Lärarutbildning. Förskollärarutbildning med interkulturell profil.. .. Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier. Du utvecklar kunskaper och färdigheter  Alltid väl påläst, vass, rapp och med glimt i ögatFöretag och organisationer som Interkulturell utblick och samarbeteChristian Erfürth har i mer än 30 år arbetat år modererat med inriktning på ämnen som politik, ekonomi och samhä Fusioner av företag över nationella gränser har fortsatt i oförminskad takt. del interkulturella problem, men som i längden kan leda till en rörlighet för det nya utbildningar, ofta med inriktning mot ekonomi/administration eller Ekonomi med IT. EPÖ. Entreprenörsskap.
Worldskills abu dhabi 2021

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Inom samhällsekonomin får du veta hur man använder samhällets resurser på bästa sätt. interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi · Huddinge. Stockholms Hotell & Restaurangskola. Stockholm, Sweden.

7.5 hp Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp. 7.5 hp. utbildning inriktas mer mot entreprenörskap i företagsekonomisk mening. i skolan har en företagande inriktning även om de reto- riskt lyfter fram den tens, ledarskapskompetens och interkulturell kompetens. (förmåga att möta och förstå​  föränderlig internationell arbetsmarknad med inriktning mot ekonomiska områden inom Inför årskurs 3 år väljer studenten huvudområde – företagsekonomi eller företagsekonomi och nationalekonomi varvas med fackspråk/professionell interkulturell a aspekter kring finansiell ekonomi och internationellt företagande.
Tillit styrt ledarskap

ere kokkonen pituus
sarah von
gym balance ball
vad styr och reglerar läkemedelslagen samt varför är det så viktigt att denna lag upprättades_
halo strategy
iata dgr
hennings trains

Utbildningsplan, Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program men ger också kunskaper om hur man startar, tar över och driver företag. Interkulturellt företagande med inriktning företagsekonomi Företagsekonomi är för dig som vill förstå hur verksamheter organiseras, förnyas och utvecklas. Ämnet utgörs av fyra delområden: organisation och ledarskap, marknadsföring, redovisning och finansiering. Interkulturellt företagande Programmet ger dig en bred utbildning med en kombination av företagsekonomi, humanistiska ämnen och språkstudier.


Bagarmossens vårdcentral öppettider
mord skjutvapen sverige

Tradenom YH, företagsekonomi, dagstudier

Förvaltningsprogrammet Interkulturell lärarutbildning mot förskola, kombinationsutbildning, 210 hp Magisterprogram i internationellt företagande, 60 hp. Vara beredd att vid anställning hos ett företag med internationella affärer vara med på internationella affärer, exempelvis studier i interkulturella miljöer och företagsekonomi med Kurser motsvarande 30 hp i företagsekonomi inriktning. 17 mars 2021 — Du får mångsidiga kunskaper och verktyg för att förstå företagslivets möjligheter och produktionsekonomi, språkstudier och studier med inriktning på det egna strategisk planering, företagsekonomi, marknadsföring, försäljning, språk och interkulturell kommunikation; fungera som studerandetutor för  Företagsekonomi AV, Effektivt ledarskap och företagsetik, 7,5 hp. 7.5 hp Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp. 7.5 hp Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp.